Pendekatan Dunia Kerja pada Kemajuan Teknologi 4.0